TOP

導入事例

TA-10V

TA-10V

TA-10V

仕様

最高使用圧力 0.98MPa

納入先

某紡績工場(大阪)

特記

立て型、保有水量 10m³

TAシリーズ

構造 アキュムレータ(立て型、横型) 規格 第一種圧力容器
用途 ボイラで発生した高圧の余剰蒸気を貯めておき、
蒸気を必要とするとき必要な圧力に減圧した上で送気します。

お問合せ

各営業所へ

メールフォーム